SERSERİ DOLAŞIM TESPİTİ

Şüpheli bir şekilde bir yerde çokça zaman geçiren kişilerin tespitini sağlayan bir uygulamadır.

Uygulama Videosu

Uygulamanın Özellikleri

  • Güvenlik zaafiyeti olacak bölgelerde keşif anlarının tespiti
  • Vandalizmin önün geçilmesi (örnek: spreyle bir duvarın boyanması)
  • ATM güvenliği
  • Mağaza güvenliği